warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
slider image

WOZ-beschikking

In het begin van het jaar valt de WOZ-beschikking weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen fluctueren, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te laag of te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigen woningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken met de WOZ-tool hieronder uw voordeel. (Dit kan afwijken van de daadwerkelijke berekening!) Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact op met uw makelaar. Hij is zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kan u helpen om zonodig bezwaar te maken.

Belastingvoordeel

Met de belastingvoordeel calculator kunt u nauwkeurig uw voordeel per jaar berekenen. De calculator rekent met actuele tarieven voor de OZB, de waterschapslasten, het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, vrijstellingen en de erfbelasting. Wij doen ons uiterste best om de juiste tarieven te vermelden in de calculator. Mocht u desondanks een verkeerd tarief zien, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt geen rechten ontlenen aan de berekening.

Van der Vlist Onroerend Goed bemiddeling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in deze database.